Чекор 1.
Кликнете на копчето Menu на далечинскиот управувач;
Чекор 2.
Изберете ја опцијата DVB Мени од менито на дигиталниот ресивер и кликнете ОК на далечинскиот управувач;
Чекор 3.
Изберете ја опцијата Инсталација од менито на дигиталниот ресивер и кликнете ОК на дигиталниот управувач;
Чекор 4.
Внесете лозинка 0000 од менито на дигиталниот ресивер и кликнете ОК на далечинскиот управувач;

Чекор 5.
Изберете ја опцијата Автоматско барање од менито на дигиталниот ресивер и кликнете ОК нa далечинскиот управувач;
Чекор 6.
На наредниот чекор ќе ви се отворат следните опции кои треба да ги подесите на следниов начин:
Фреквенција ОД 402000
Фреквенција ДО 666000
Symbol Rate          6900
Модулација      256QAM
Сите TS                  OFF

  >> параметрите можете да ги менувате со кликање на копчињата <VOL(лево) и VOL>(десно) на далечинскиот управувач>>

Чекор 7.

Откако ќе ги подесите параметрите кликнете ОК на далечинскиот управувач за стартување нa пребарувањето.  
По завршувањето на пребарувањето откако ќе ви се појави листата на канали кои се пронајдени  кликнете EXIT на далечинскиот управувач.

© 2019 Неткабел

Please publish modules in offcanvas position.